Category Archives: Blog

Rượu Mông Pê Tủa Chùa Đặc Sản Làm Quà, Làm Lễ

“Mông pê”, dịch ra tiếng phổ thông là người Mông ta, rượu Mông Pê là rượu của người Mông ta. Tuy mang cái tên như vậy song rượu Mông pê chỉ do đồng bào Mông Tủa Chùa sản xuất và chỉ có ở Tủa Chùa mới nấu được thứ rượu này. Tôi có anh bạn […]

THÔNG BÁO: Khôi Phục Website https://dulichdienbien.com.vn/

Giới thiệu Website: dulichdienbien.com.vn

Thông báo về việc khôi phục website dulichdienbien.com.vn, khôi phục các bài viết đã đăng trước đây về đặc sản Điện Biên, ẩm thực Điện Biên, du lịch Điện Biên, hình ảnh Điện Biên, những tin tức Điện Biên. Được rất nhiều bạn đọc yêu thích những nội dung trên trang, là trang web uy […]